Norsk barnelegeforening

2018

Nytt forslag til protokoll for CMV screening av barn som ikke passerer hørselscreening

Det er laget nytt forslag til protokoll for CMV screening av barn som ikke passerer eller lar seg teste med hørselsscreening i nyfødtperioden.
16. mai 2018
CMV

Dette er ment som en presisering av retningslinje for hørselsscreening av nyfødte.