Strategidokument 2022-2026

Styret i Norsk Barnelegeforening har utarbeidet nytt Strategidokument for 2022-2026
NBF organisasjonskart
NBF organisasjonskart

Dokumentet består av 21 lettleste sider med kulepunkter og vi anbefaler alle våre medlemer og andre interesserte å lese det. 

Les mer om dokumentet og last det ned her.