Norsk barnelegeforening

Veiledere

Norsk barnelegeforening sine veiledere ligger på Helsebiblioteket sine sider.

Veilederene oppdateres kontinuerlig. Derfor foreligger derfor kun som elektroniske versjoner på Helsebiblioteket sin plattform, og det er ikke lenger mulig å bestille veilederne i bokformat.

Akuttveileder i pediatri

Akuttveiledereren foreligger som elektronisk versjon hos Helsebiblioteket.

Generell veileder i pediatri 

Generell veileder i pediatri foreligger som elektronisk versjon hos Helsebiblioteket.

Veileder i nyfødtmedisin

På styremøtet i Norsk barnelegeforening i januar 2020 ble det vedtatt at UNN sin Metodebok i Nyfødtmedisin (6. utgave 2019) skulle danne grunnlaget for en nasjonal veileder i Nyfødtmedisin. Denne metodeboka var i forkant allerede mye i bruk på nyfødtavdelinger i Norge. 

Interessegruppen i nyfødtmedisin NBF gjør en løpende gjennomgang av faglig innhold, og det gjøres justeringer språklig for at innholdet skulle tilpasses et «nasjonalt» format. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt (januar 2022).

Veilder i nyfødtmedisin foreligger som elektronisk versjon hos Helsebiblioteket.

For koding innen Nyfødtmedisin henvises til siste kapittel om "Neonatale diagnosekoder", forslag til enhetlige nasjonale kriterier for diagnosekoder i nyfødtmedisin.

KOBLE

KOBLE inneholder evidensbasert informasjon om dosering og bruk av legemidler til barn, og finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet. Norsk barnelegeforening og våre interessegrupper har bidrat i dette arbeidet.

Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler

Oversikt over norske pasient organisasjoner. 

Har du tips til andre som bør med, så gi besked!

ADHD Norge

  • Storgata 10 A, 0155 Oslo
  • E-post: post@adhdnorge.no
  • Tlf: 67 12 85 85

Autismeforeningen i Norge

  • Wergelandsveien 1-3, 0167 Oslo
  • E-post: post@autismeforeningen.no
  • Tlf: 23 05 45 70 

Barnekreftforeningen

  • Postboks 78, Sentrum, 0101 Oslo 
  • Epost: trine@barnekreftforeningen.no
  • Tlf: 90827217

Cerebral Parese-foreningen

Epost: post@cp.no

Telefon: 22 59 99 00

DEBRA Norge (forening for Epidermolysis Bullosa)

Epost: debranorge@outlook.com

Den Norske PKU-forening

c/o Notøy, Brogata 14, 6006 Ålesund

E-post: post@pkuforeningen.no

Tlf: 99096398

Diabetesforbundet

Pb 6442 Etterstad, 0605 Oslo

E-post: post@diabetes.no

Tlf: 23 05 18 00

Epilepsiforbundet

Karl Johansgt. 7, 0154 Oslo

Epost: post@epilepsi.no

Tlf: 22 47 66 00

Foreningen for Bardet-Biedl syndrom

E-post: r-oedega@online.no

Tlf:90073492

Foreningen for barnepalliasjon FFB

E-post: Kontakt@barnepalliasjon.no

Tlf: 38 02 38 02 

Foreningen for blødere i Norge

Wergelandsveien 1-3, 0167 Oslo

Epost: fbin@fbin.no

Tlf:  22 20 03 90

Foreningen for Fragilt X-Syndrom

E-Post: post@frax.no

Tlf: 47 38 57 30

Foreningen for Hjertesyke Barn

Epost ffhb@ffhb.no

Tlf. 23 05 80 00

Handikappede barns foreldreforening

Epost hbf@hbf.no

Tlf 924 43 697

Hørselshemmedes Landsforbund

Postboks 6652 Etterstad, 0609 OSLO

Epost: hlf@hlf.no

Tlf: 22 63 99 00

KNAPPEN - Forening For Barn og Unge med Spise- og Ernæringsvansker

Epost@knappenforeningen.no

Tlf: 459 17 704

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Postboks 6727 Etterstad, 0609 Oslo

E-post: brian@LNT.no

Tf: 23 05 45 50

Landsforeningen for Prader-Willis syndrom

Telefon: 976 693 450

Epost: post@prader-willis.no

Landsforeningen uventet barnedød

Ola Fladagersgate 1A, 0353 Oslo

Epost: post@lub.no

Telefon: +47 225 45 200

Leppe- ganespalteforeningen

Epost: leder@lgs.no

Løvemammaene

Epost post@lovemammaene.no

Tlf: 90811744

Marfanforeningen

c/o Norges Blindeforbund Hordaland, Rasmus Meyers Allè 5, 5015 BERGEN

E-post: info@marfan.no

Tlf: 4666 0006

Norges Astma- og allergiforbund

Postboks 6764 St. Olavs plass,  0130 Oslo

Epost naaf@naaf.no

Tlf: 23 35 35 35

Ungdomsorganisasjonen NAAFU: naafu@naaf.no

Norges Blindeforbund

Sporveisgaten 10, 0308 Oslo

Epost: adm@blindeforbundet.no

Tlf: 23215000

Norges Døveforbund

Grensen 9, 0159 Oslo

Epost: post@doveforbundet.no

Tlf: 23310630

Norsk Craniofacial Forening

Epost: norsk.craniofacial.forening@gmail.com

Norsk Dysmeliforening

Rosenlundveien 12b,  1406 Ski

Epost leder: leder@dysmeli.no

Norsk Forening for Analatresi

Epost: post@analatresi.no

Tlf: 95239345

Norsk Forening for Cystisk Fibrose

Rådmann Halmrastsvei 14, 1337 Sandvika

Epost: post@nfcf.no

Tlf: 41274151

Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom

Epost: post@eds-foreningen.no

Norsk Forening For Nevrofibromatose

Epost: post@nffnf.no

Tlf: 41202906

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta

E-post: leder@nfoi.no

Tf:  90119921

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose Complex

Epost: post@nfts.no

Tlf: 95810155

Norsk Immunsviktforening

Postboks 5550 Hatlane, 6024 Ålesund

Epost: info@immunsvikt.no

Norsk Tourette Forening

Epost: post@touretteforeningen.no

Prematurforeningen

E-post: post@prematurforeningen.no

Adresse: Gågata 17, 2211 Kongsvinger

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen

E-post: post@rh-foreningen.no

Tlf: 41008257

Turner Syndrom foreningen Norge

Epost: turner.syndromforening@gmail.com

VCFS foreningen - Foreningen for VCFS - DiGeorge Syndrom

Epost: jan.bakkom@gmail.com

Vi som har et barn for lite

Postboks 18, 1319 Bekkestua

Epost: foreningen@etbarnforlite.no

XXY Klinefelterforeningen i Norge

E-post leder@klinefelter.no

Tlf: 97749800