Norsk barnelegeforening

Veiledere

Norsk barnelegeforening sine veiledere i akutt og generell pediatri er lagt over på Helsebiblioteket sine sider.

Akuttveileder i pediatri

Akuttveiledereren vil foreligge som elektronisk versjon hos Helsebiblioteket.

Generell veilder i pediatri 

Generell veilder oppdateres kontinuerlig og vil derfor kun foreligge som elektronisk versjon hos Helsebiblioteket.

Generell veileder var ganske grundig oppdatert i nettversjonen fra 2012-2013. Redaksjonskomiteen har bestemt at det ikke er hensiktsmessig å trykke opp denne i bokformat. Derimot vil vi prøve å oppdatere nettversjonen fortløpende,og minst en gang i året ha en ”gjennomgang” av hva som er mest nødvendig å oppdatere. Vi har de siste 2-3 årene oppdatert/revidert følgende avsnitt:

·         Tuberkulose
·         Influensa
·         Vaksiner inkl. indikasjoner for palivizumab
·         Vannkopper hos barn med kreft (nytt)
·         Vaskulære malformasjoner/hemangiomer
·         Cøliaki
·         Epilepsi
·         Vagus nerve stimulator (helt nytt)