Veiledere

Norsk barnelegeforening sine veiledere ligger på Helsebiblioteket sine sider.

Veilederene oppdateres kontinuerlig. Derfor foreligger derfor kun som elektroniske versjoner på Helsebiblioteket sin plattform, og det er ikke lenger mulig å bestille veilederne i bokformat.

Akuttveileder i pediatri

Akuttveiledereren foreligger som elektronisk versjon hos Helsebiblioteket.

Generell veileder i pediatri 

Generell veileder i pediatri foreligger som elektronisk versjon hos Helsebiblioteket.

Veileder i nyfødtmedisin

På styremøtet i Norsk barnelegeforening i januar 2020 ble det vedtatt at UNN sin Metodebok i Nyfødtmedisin (6. utgave 2019) skulle danne grunnlaget for en nasjonal veileder i Nyfødtmedisin. Denne metodeboka var i forkant allerede mye i bruk på nyfødtavdelinger i Norge. 

Interessegruppen i nyfødtmedisin NBF gjør en løpende gjennomgang av faglig innhold, og det gjøres justeringer språklig for at innholdet skulle tilpasses et «nasjonalt» format. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt (januar 2022).

Veilder i nyfødtmedisin foreligger som elektronisk versjon hos Helsebiblioteket.

For koding innen Nyfødtmedisin henvises til siste kapittel om "Neonatale diagnosekoder", forslag til enhetlige nasjonale kriterier for diagnosekoder i nyfødtmedisin.

KOBLE

KOBLE inneholder evidensbasert informasjon om dosering og bruk av legemidler til barn, og finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet. Norsk barnelegeforening og våre interessegrupper har bidrat i dette arbeidet.

Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler

Oversikt over norske pasient organisasjoner. 

Har du tips til andre som bør med, så gi besked!

ADHD Norge

  • Storgata 10 A, 0155 Oslo
  • E-post: post@adhdnorge.no
  • Tlf: 67 12 85 85

Autismeforeningen i Norge

  • Wergelandsveien 1-3, 0167 Oslo
  • E-post: post@autismeforeningen.no
  • Tlf: 23 05 45 70 

Barnekreftforeningen

  • Postboks 78, Sentrum, 0101 Oslo 
  • Epost: trine@barnekreftforeningen.no
  • Tlf: 90827217

Cerebral Parese-foreningen

Epost: post@cp.no

Telefon: 22 59 99 00

DEBRA Norge (forening for Epidermolysis Bullosa)

Epost: debranorge@outlook.com

Den Norske PKU-forening

c/o Notøy, Brogata 14, 6006 Ålesund

E-post: post@pkuforeningen.no

Tlf: 99096398

Diabetesforbundet

Pb 6442 Etterstad, 0605 Oslo

E-post: post@diabetes.no

Tlf: 23 05 18 00

Epilepsiforbundet

Karl Johansgt. 7, 0154 Oslo

Epost: post@epilepsi.no

Tlf: 22 47 66 00

Foreningen for Bardet-Biedl syndrom

E-post: r-oedega@online.no

Tlf:90073492

Foreningen for blødere i Norge

Wergelandsveien 1-3, 0167 Oslo

Epost: fbin@fbin.no

Tlf:  22 20 03 90

Foreningen for Fragilt X-Syndrom

E-Post: post@frax.no

Tlf: 47 38 57 30

Foreningen for Hjertesyke Barn

Epost ffhb@ffhb.no

Tlf. 23 05 80 00

Handikappede barns foreldreforening

Epost hbf@hbf.no

Tlf 924 43 697

Hørselshemmedes Landsforbund

Postboks 6652 Etterstad, 0609 OSLO

Epost: hlf@hlf.no

Tlf: 22 63 99 00

KNAPPEN - Forening For Barn og Unge med Spise- og Ernæringsvansker

Epost@knappenforeningen.no

Tlf: 459 17 704

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Postboks 6727 Etterstad, 0609 Oslo

E-post: brian@LNT.no

Tf: 23 05 45 50

Landsforeningen for Prader-Willis syndrom

Telefon: 976 693 450

Epost: post@prader-willis.no

Landsforeningen uventet barnedød

Ola Fladagersgate 1A, 0353 Oslo

Epost: post@lub.no

Telefon: +47 225 45 200

Leppe- ganespalteforeningen

Epost: leder@lgs.no

Løvemammaene

Epost post@lovemammaene.no

Tlf: 90811744

Marfanforeningen

c/o Norges Blindeforbund Hordaland, Rasmus Meyers Allè 5, 5015 BERGEN

E-post: info@marfan.no

Tlf: 4666 0006

Norges Astma- og allergiforbund

Postboks 6764 St. Olavs plass,  0130 Oslo

Epost naaf@naaf.no

Tlf: 23 35 35 35

Ungdomsorganisasjonen NAAFU: naafu@naaf.no

Norges Blindeforbund

Sporveisgaten 10, 0308 Oslo

Epost: adm@blindeforbundet.no

Tlf: 23215000

Norges Døveforbund

Grensen 9, 0159 Oslo

Epost: post@doveforbundet.no

Tlf: 23310630

Norsk Craniofacial Forening

Epost: norsk.craniofacial.forening@gmail.com

Norsk Dysmeliforening

Rosenlundveien 12b,  1406 Ski

Epost leder: leder@dysmeli.no

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Epost: post@nfunorge.org

Tlf: 22 39 60 50

Norsk Forening for Analatresi

Epost: post@analatresi.no

Tlf: 95239345

Norsk Forening for Cystisk Fibrose

Rådmann Halmrastsvei 14, 1337 Sandvika

Epost: post@nfcf.no

Tlf: 41274151

Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom

Epost: post@eds-foreningen.no

Norsk Forening For Nevrofibromatose

Epost: post@nffnf.no

Tlf: 41202906

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta

E-post: leder@nfoi.no

Tf:  90119921

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose Complex

Epost: post@nfts.no

Tlf: 95810155

Norsk Immunsviktforening

Postboks 5550 Hatlane, 6024 Ålesund

Epost: info@immunsvikt.no

Norsk Tourette Forening

Epost: post@touretteforeningen.no

Prematurforeningen

E-post: post@prematurforeningen.no

Adresse: Gågata 17, 2211 Kongsvinger

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen

E-post: post@rh-foreningen.no

Tlf: 41008257

Turner Syndrom foreningen Norge

Epost: turner.syndromforening@gmail.com

VCFS foreningen - Foreningen for VCFS - DiGeorge Syndrom

Epost: jan.bakkom@gmail.com

Vi som har et barn for lite

Postboks 18, 1319 Bekkestua

Epost: foreningen@etbarnforlite.no

XXY Klinefelterforeningen i Norge

E-post leder@klinefelter.no

Tlf: 97749800