Norsk barnelegeforening

Veiledere

Norsk barnelegeforening sine veiledere ligger på Helsebiblioteket sine sider.

Veilederene oppdateres kontinuerlig. Derfor foreligger derfor kun som elektroniske versjoner på Helsebiblioteket sin plattform, og det er ikke lenger mulig å bestille veilederne i bokformat.

Akuttveileder i pediatri

Akuttveiledereren foreligger som elektronisk versjon hos Helsebiblioteket.

Generell veileder i pediatri 

Generell veileder i pediatri foreligger som elektronisk versjon hos Helsebiblioteket.

Veileder i nyfødtmedisin

På styremøtet i Norsk barnelegeforening i januar 2020 ble det vedtatt at UNN sin Metodebok i Nyfødtmedisin (6. utgave 2019) skulle danne grunnlaget for en nasjonal veileder i Nyfødtmedisin. Denne metodeboka var i forkant allerede mye i bruk på nyfødtavdelinger i Norge. 

Interessegruppen i nyfødtmedisin NBF gjør en løpende gjennomgang av faglig innhold, og det gjøres justeringer språklig for at innholdet skulle tilpasses et «nasjonalt» format. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt (januar 2022).

Veilder i nyfødtmedisin foreligger som elektronisk versjon hos Helsebiblioteket.

For koding innen Nyfødtmedisin henvises til siste kapittel om "Neonatale diagnosekoder", forslag til enhetlige nasjonale kriterier for diagnosekoder i nyfødtmedisin.

KOBLE

KOBLE inneholder evidensbasert informasjon om dosering og bruk av legemidler til barn, og finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet. Norsk barnelegeforening og våre interessegrupper har bidrat i dette arbeidet.

Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler