Norsk barnelegeforening

Veiledere og informasjon

Rutine for håndtering av Covid-19 smitte hos nyfødte

Det er laget nye rutiner for håndtering av barn av fødekvinner med mulig eller påvist Covid-19 infeksjon.
11. mars 2020

covid 19

Foto: colourbox.com