Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

2020

Vårmøtet 2021 er avlyst. Se her

09. september 2020
Vårmøtet er dessverre avlyst, så neste NCS-møte blir høstmøtet 2021. Årsmøtet blir holdt virtuelt, flere opplysninger etterhvert.

Nye oppdateringer er lagt ut for Pacemakerregisteret 18/8 2020

22. mai 2020
Det er oppdatering på elektroder 22/5 2020 og generatorer 18/8 2020 og leverandører 22/5 2020. Oppdateringer på konnektorer (for å inkludere IS-4 og DF-4) ble lagt ut i januar 2014 Oppdateringene finner du her

Hjerteforum nr. 3, 2020 er lagt ut, god lesing!

15. april 2020
Hjerteforum nr. 3 er lagt ut, god lesing!