Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

2020

Nye oppdateringer er lagt ut for Pacemakerregisteret 23/5 2020

22. mai 2020
Det er oppdatering på elektroder 22/5 2020 og generatorer 17/10 2019 og leverandører 22/5 2020. Oppdateringer på konnektorer (for å inkludere IS-4 og DF-4) ble lagt ut i januar 2014 Oppdateringene finner du her

Hjerteforum nr. 2, 2020

15. april 2020

Vårmøtet i Tromsø er flyttet til 2021!

31. mars 2020
Vårmøtet er dessverre avlyst, men Tromsø kommer sterkt tilbake i 2021!  Årsmøtet planlegges flyttet til høstmøtet.