Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

2020

NCS webinar og årsmøte 22. oktober kl. 18.00

Årsmøtet og webinar blir holdt virtuelt for medlemmer av NCS.
Innbydelse er sendt medlemmer som har oppgitt e-mail til selskapet.
Påmelding er nødvendig.
18:00 - 18.45 : Erfaringer etter Covid-19 så langt
Fungerende ass. direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad
18:45 - 19.30 : Utdeling av NCS Forskningspris 2020
Utdeling v/leder av NCS forskningskomite, Jan Pål Loennechen og prisforedrag v/prisvinner
19:30 - 20.00 : Årsmøte Norsk Cardiologisk Selskap
NB! Kun for stemmeberettigede medlemmer
9. september 2020