Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

2020

Vårmøtet 2021 er avlyst. Se her

Vårmøtet er dessverre avlyst, så neste NCS-møte blir høstmøtet 2021.
Årsmøtet blir holdt virtuelt, flere opplysninger etterhvert.
9. september 2020