Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

2020

Vårmøtet i Tromsø er flyttet til 2021!

Vårmøtet er dessverre avlyst, men Tromsø kommer sterkt tilbake i 2021!  Årsmøtet planlegges flyttet til høstmøtet.
31. mars 2020