Norsk cardiologisk selskap

AG Ekko

Norsk cardiologisk selskaps arbeidsgruppe i ekkokardiografi har som formål å ivareta og utvikle fagområdet ekkokardiografi i Norge.
Bilde fra en Ekkokardiografimaskin. Foto: Colourbox.com
Mennesker sett ovenifra som står i form av et hjerte. Foto: Istockphoto.com
Faglige ressurser
Ekko-tema
Intravascular ultralyd bilde på maskin (IVUS) . Foto: Istockphoto.com
”Ung og lovende” lege eller student med interesse for kardial imaging?
Heart Imagers of Tomorrow (HIT)