Mennesker sett ovenifra som står i form av et hjerte. Foto: Istockphoto.com
Intravascular ultralyd bilde på maskin (IVUS) . Foto: Istockphoto.com