Ekkoteknikerutdanning ved NTNU

NTNU i Trondheim tilbyr formalisert utdanning i medisinsk ultralydavbildning med spesialisering i ekkokardiografi (hjerte) eller vasculær ultralyd (kar) for nordiske søkere.

Utdanningen er et 2-årig delstudium, som gir grunnleggende opplæring i ekkokardiografi og formell studiekompetanse. Målgruppe er i utgangspunktet sykepleiere og radiografer fra hjerteavdelinger, men NTNU opplyser at også leger har vist interesse for utdanningen. Det er opptak hvert andre år, neste opptak våren 2020 og søknadsfrist er 15. april.