Tidligere styremedlemmer

Arbeidsgruppen i ekkokardiografi har lang tradisjon som en aktiv arbeidsgruppe i Norsk Cardiologisk Selskap. Her finner du våre tidligere styremedlemmer:

(start notert fra året etter valg på høstmøtet , dvs. f.o.m- t.o.m):

Gunnar Smith, Ullevål sykehus 1997 - 2002 (Formann 1997 - 1998)
Reidar Bjørnerheim, Ullevål sykehus 2003 - 2008 (Formann 2005 - 2008)
Kai Andersen, Rikshospitalet 1997 - 2002 (Formann 2002)
Halfdan Ihlen, Rikshospitalet 2003 - 2006
Svend Aakhus, Rikshospitalet 2007 - 2012 (Formann 2009 - 2012)
Eva Gerdts, Haukeland 1997 - 1998 og 2005 - 2008
Hans Bjørnstad, Haukeland 1999 - 2004 (Formann 2003 - 2004)
Mai Tone Lønnebakken, Haukeland 2009- 2014                  
Terje Skjærpe, Trondheim 1997 - 2002                               
Asbjørn Støylen, Trondheim 2003 - 2008
Per Lunde, Tromsø 1997 - 2001
Børge Schive, Tromsø 2002 - 2003                                     
Henrik Schirmer, Tromsø 2004 - 2006                                 
Assami Rösner, Tromsø 2007 - 2012 
Jan Erik Otterstad 1997 - 2002 (Formann 1999 - 2001)
Tor Omland 1997 - 2002
Torbjørn Graven 2003 - 2006
Torstein Hole 2003 - 2007
Harald Brunvand 2008 - 2009                                                       
Håvard Dalen, 2009 - 2014 (Formann 2013 - 2014)
Johannes Soma, Trondheim 2009 - 2012       
Olve Skjetne, 2009 - 2014
Trygve Husebye, Ullevål sykehus 2009 - 2014
Jan Otto Beitnes, Rikshospitalet 2013 - (Formann 2015 - 2016)
Siri Malm, UNN 2013 -  2016
Espen Holte, Trondheim 2013 - 2021 (Leder 2016 - 2021)
Janne Mykland, AHUS 2015 - 2016
Dana Cramariuc, Haukeland 2015 - 2021
Geir Høgalmen, 2015 - 2021                                                      
Eva Rice, Ålesund 2015 - 2018
 
Per Anton Sirnes, privatpraktiserende kardiologer, 2002 - 2004
Dag Torvik, privatpraktiserende kardiologer 2005 - 2007
Jan Berg Johansen, privatpraktiserende kardiologer, 2008 - 2012
Harald Brunvand, privatpraktiserende kardiologer, 2013 – 2016
Bjørn Olav Haugen, privatpraktiserende kardiologer, 2016 – 2021

Per Hågå, barnekardiologi, 1997 - 1998                             
Gottfried Greve, barnekardiologi 1999 - 2006                       
Petter Hagemo, barnekardiologi 2007 - 2010                         
Henrik Brun, barnekardiologi 2011 - 2016

Sigurd Nitter Hauge, Høstmøtekomiteen 1997 - 2002  (fortsatte som medlem av Høstmøtekomitéen fram til og med 2007).
Thor Edvardsen, Høstmøtekomitéen, 2003 - 2007
Helge Skulstad, Høstmøtekomitèen, 2008-2012
Ola Gjesdal, Høstmøtekomitéen   2013 - 2014