Ledelse

Leder: Peter Schuster, Haukeland

Formann:  Erik Kongsgaard, Oslo universitetssykehus,Rikshospitalet.  erik.kongsgard@rikshospitalet.no

Sekretær: Pål Tande, UNN

Per Ivar Hoff, Haukeland
Finn Tore Gjestvang, Kristiansand
Dennis Nilsen, Stavanger
Ole Rossvoll, St Olav
Eivind S. Platou, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Webansvarlig for Hjerterytmer: Torbjørn Holm, Oslo universitetssykehus,Rikshospitalet.  torbjorn.holm@rikshospitalet.no