Norsk cardiologisk selskap

Arbeidsgrupper

AG Hjerterytmer

Velkommen til arbeidsgruppen for hjerterytmer. Her finner du informasjon til fagerpersoner om behandling av hjerterytmeforstyrrelser i Norge.
9. mai 2019
Hjerterytme. Foto: colourbox.com
Hjerterytme. Illustrasjon colourbox.com