Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

AG Hjertesvikt

Anbefalinger for utredning og behandling av hjertesvikt

Aktuelle anbefalinger for utredning og behandling av hjertesvikt finner du nedunder. I Norge har man tradisjonelt forholdt seg til de europeiske «guidelines» utgitt av vår moderorganisasjon, European Society of Cardiology (ESC).
29. september 2013

Siste versjon av ESC guidelines ble lagt frem under HFA kongressen 2016 og finnes her: https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-and-Chronic-Heart-Failure

Lenken til de amerikanske guidelines utgitt i 2017 av ACC, AHA og HFSA finner du her: http://circ.ahajournals.org/content/early/2017/04/26/CIR.0000000000000509