Norsk cardiologisk selskap

AG Hjertesvikt

Anbefalinger for utredning og behandling av hjertesvikt

Her finner du aktuelle anbefalinger og retningslinjer for utredning og behandling av hjertesvikt.
Maria Vistnes
26. mars 2022