Norsk cardiologisk selskap

AG Hjertesvikt

NCS arbeidsgruppe i hjertesvikt har som formål å ivareta fagområdet hjertesvikt i Norge. Målsettingen vår er å dedre livskvalitet og leveutsikter for pasienter med hjertesvikt i Norge, gjennom bedre forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering.
Knust hjerte. Illustrasjon fra Colourbox.com

Aktuelle saker