Norsk cardiologisk selskap

AG Hjertesvikt

Norsk cardiologisk selskaps arbeidsgruppe i hjertesvikt har som formål å ivareta fagområdet hjertesvikt i Norge. Målsettingen vår er å bedre livskvalitet og leveutsikter for pasienter med hjertesvikt i Norge, gjennom bedre forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering.
Hjerte av tabletter

Aktuelle saker