Norsk cardiologisk selskap

AG - Norske Yngre Hjerteleger

Styret i NYHA

Styremedlemmer i AG - Norske Yngre Hjerteleger (NYHA).
7. mars 2022

Styret i NYHA (03.02.22):

Leder: Eivind Westrum Aabel (Gjøvik/OUS RH)

E-post: eivind.westrum.aabel@gmail.com

Nestleder: Mi Thuy Nguyen (SSHF Kristiansand/OUS RH)

E-post: nguyenthuymi@gmail.com

Sekretær: Ida Skrinde Leren (Diakonhjemmet Sykehus)

E-post: idaskrinde.leren@gmail.com

Kasserer: Frøydis Bakken (UNN)

E-post: froydis.bakken@unn.no

Webansvarlig: Espen E. Moe (SSHF Arendal/OUS RH)

E-post: espen.ellingsen.moe@gmail.com

Utdanningsansvarlig: Malgorzata Magelssen (St. Olavs hospital) 

E-post: magganmagelssen@gmail.com

Utdanningsansvarlig: Sidsel Fredheim Karlsen (UNN)

E-post: sidselfkarlsen@gmail.com