Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

AG norske yngre hjerteleger

Styret i NYHA

Oversikt over styret for norske yngre hjerteleger arbeidsgruppen(NYHA).
14. desember 2020

Styret i NYHA:

Leder: Trygve Sundby Hall (OUS, Ullevål)

Nestleder: Eivind Westrum Aabel (Gjøvik/OUS RH)

Sekretær: Ida Skrinde Leren (Diakonhjemmet Sykehus)

Kasserer: Sidsel Fredheim Karlsen (UNN)

Webansvarlig: Daniela Melichova (SSHF Arendal)

Utdanningsansvarlige: Malgorzata Magelssen (St. Olavs hospital) og Mi Thuy Nguyen (SSHF Kristiansand/OUS RH)