Norsk cardiologisk selskap

AG - Norske Yngre Hjerteleger

Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe (NYHA). Velkommen til arbeidsgruppen for yngre kardiologer. Her finner du informasjon om utdanning, forskning, kongresser og retningslinjer. Følg oss på vår Facebook-side.
To unge leger ved hjerteavdelingen på Ahus. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Ahus

Aktuelt