Norsk cardiologisk selskap

AG norske yngre hjerteleger

Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe(NYHA).
Velkommen til arbeidsgruppen for yngre kardiologer.
Her finner du informasjon om utdanning, forskning, kongresser og retningslinjer.
To unge leger ved hjerteavdelingen på Ahus. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Ahus

Aktuelt