Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Hjerteforum

2020

31. mars 2020

Hjerteforum nr. 1, 2020

Forsiden av Hjerteforum nr. 2, 2020

De som har sendt oss emailaressen sin har fått eHjerteforum!

Hjf 3-20

De som har oppgitt emailadresse har fått eHjerteforum

Hjf. 4 2020

eHjerteforum er sendt ut til alle medlemmer som har sendt oss sin emailadresse.