Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Hjerteforum

Hjerteforum er nå inne i sin 34. årgang som et talerør for Norsk Cardiologisk Selskap og et kontaktorgan mellom selskapets medlemmer.
21. mai 2019

Redaksjonens medlemmer

olav rødevand
Sjefsredaktør
Rødevand, Olaf
Overlege, dr. med. LHL-sykehuset
profilbilde
Redaktør
Erik Øie
Overl. dr. med, Diakonhjemmet sykehus
profilbilde
Redaktør
Dennis Nilsen
Prof. dr. med., Stavanger universitetssykehus
profilbilde
Redaktør
Gottfrid Greve
Prof. dr. med. Haukeland
profilbilde
Redaktør
Sigrun Halvorsen
Prof. dr. med. OUS, Ullevål
profilbilde
Redaktør
Thor Edvardsen
Prof. dr. med, OUS, Rikshospitalet
profilbilde
Redaktør
Peter Schuster
Overl. dr. med., Haukeland
profilbilde
Redaktør
Maja-Lisa Løchen
Prof. dr, med. UIT og UNN-Tromsø
profilbilde
Redaktør
Rune Mo
Overl. dr. med. St. Olavs hospital
profilbilde
Redaktør
Kritina Haugaa
Overlege, ph.d. OUS, Rikshospitalet
profilbilde
Økonomisjef
Ole Jonas Rolstad
Overlege, Lillehammer
profilbilde
WEB-redaktør
Magnus Topper
Overlege, Sykehuset Telemark