Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Hjerteforum

Kardiologiske metoder 2014

Nye medlemmer i NCS får tilsendt boken mot betaling av porto.
Pris for boken er ellers kr. 300,- + forsendelsesomkostninger.

Bestilling: Hjerteforum(@)hjerte.org
14. juni 2019