Norsk cardiologisk selskap

Pacemaker og ICD

Ledelse

20. september 2011

Norsk Pacemaker- og ICD-register


Leder av Norsk Pacemaker- og ICD-Register (NorPace):
Torkel Steen
Seksjonsleder, dr. med.
Senter for pacemaker- og ICD, Kardiologisk avdeling,
Oslo Universitetssykehus Ullevål , 0407 Oslo

Nestleder:
Eivind S. Platou, overlege, dr. med
Senter for pacemaker- og ICD, Kardiologisk avdeling,
Oslo Universitetssykehus Ullevål , 0407 Oslo

Email: norpace@hjerte.org

Styringsgruppe

Eivind S. Platou (leder), Oslo Universitetssykehus, Torkel Steen (nestleder), Oslo Universitetssykehus, Svein Færestrand, Haukeland Universitetssykehus, Lars Hegrenes, St. Olavs Hospital, Knut Lappegård, Nordlandssykehuset, Erik Gjertsen, Vestre Viken, Drammen