Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Pacemaker og ICD

Ledelse

20. september 2011

Norsk Pacemaker- og ICD-register

Prosjektleder for nytt register
Torkel Steen
Seksjonsleder, dr. med.
Senter for pacemaker- og ICD, Kardiologisk avdeling,
Oslo Universitetssykehus Ullevål , 0407 Oslo

Ansvarlig for NorPace (Det "gamle registeret"):
Eivind S. Platou, overlege, dr. med
Senter for pacemaker- og ICD, Kardiologisk avdeling,
Oslo Universitetssykehus Ullevål , 0407 Oslo

Email: norpace@hjerte.org