Norsk cardiologisk selskap

Pacemaker og ICD

Norsk Pacemaker- og ICD-register er nå forankret i Oslo universitetssykehus, Medisinsk klinikk, Pacemaker- og ICD-senteret. Eierskapet til registeret ble overdratt fra NCS den 1. mai 2012, se nyhetsbrev nr. 1, 2012.
Konsesjonen fra Datatilsynet for et nytt, web-basert register ligger hos Oslo universitetssykehus.
22. mai 2019

NPIR-logo