Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Pacemaker og ICD

Pacemakerkort

Vi får jevnlig spørsmål om hvor man kjøper nye pacemakerkort, dvs. ID-kortet pasienten får etter operasjon. Disse bestilles direkte fra trykkeriet:
Holger Greim/JEAN GREIM AS
Mailadresser: firmapost@greim.no
Det er ingen planer om å bytte ut kortene ved overgang til nytt register. Vær snill å videresende disse opplysningene til rett person ved din avdeling.

Torkel Steen,
Leder av Norsk Pacemaker- og ICD register,
Pacemaker- og ICD-senteret,
Hjerteavdelingen, OUS Ullevål
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Tlf 2211 9203
Mobil 9711 8336
20. februar 2017