Styret

Styret i Norsk endokrinologisk forening

Profilbilde
Leder
Finnes, Trine Elisabeth
Profilbilde
Nestleder
Husebye, Eystein Sverre Ju.
Profilbilde
Medlem
Bakke, Åsne
Profilbilde
Medlem
Grimnes, Guri
Profilbilde
Medlem
Lima, Kari