Norsk endokrinologisk forening

Om oss

Styret

2. april 2019


Styret i Norsk endokrinologisk forening

Profilbilde
Leder
Husebye, Eystein Sverre Ju.
Profilbilde
Nestleder
Jørgensen, Anders Palmstrøm
Profilbilde
Medlem
Finnes, Trine Elisabeth
Profilbilde
Medlem
Lima, Kari
Profilbilde
Medlem
Ueland, Grethe Åstrøm