Norsk endokrinologisk forening

2019

Neste Consul-kurs

Consulkurs i Thyreoidea calcium og bein ble nylig gjennomført i Oslo. Neste kurs er Hypofyse og binyrer og går i Stockholm 12-16 oktober 2020.
18. november 2019

Vi setter stor pris på å kunne fortsette dette samarbeidet også etter innføring av ny spesialistutdannelse. Detaljer om påmelding vil bli lagt ut senere.