Norsk endokrinologisk forening

2019

Vintermøtet 2020

Vintermøtet i endokrinologi 2020 nærmer seg med stormskritt, påmeldingsfristen er 28. januar 2020. Lenke til påmelding: https://nef2020.axacoair.se . Programutkast ligger vedlagt. Også inviterte foredragsholdere melder seg på via denne lenken. I år som i fjor blir programmet delvis i fellesskap med barneleger med interesse for endokrinologi.  Også i år ønsker vi å presentere innsendte abstrakt. Både vitenskapelige abstrakt og pasientkaus skal presenteres. Send ditt abstrakt til mikpre@ous-hf.no innen 5. februar 2020. Maks antall ord 400. Format: Word fil. Det lyses ut «Reisestipendium» og «Stipendium fra Nils Normans minnefond». Søknad sendes som PDF til Eystein.Husebye@uib.no se vedlegget for regler vedrørende tildeling. Frist for søknad: 1. februar 2020.Følg også med på bloggen www.endokrinologi.com . Vi sees på Lillehammer!
16. januar 2020