Norsk endokrinologisk forening

2019

Vintermøtet i endokrinologi 2020. Oppdatert program er lagt ut

I år som i fjor blir programmet delvis i fellesskap med barneleger med interesse for endokrinologi. Følg også med på bloggen www.endokrinologi.com. Det har vært stor pågang bade av vitenskapelige abstrakt og pasientkaus og det er inviteret eksterne foredragsholdere av høy rang, så det er bare å glede seg.  «Reisestipendium» og «Stipendium fra Nils Normans minnefond» vil bli delt ut. Vi sees på Lillehammer!
17.01.2020
18. november 2019
Lillehammer på vinterstid. Illustrasjonsbilde: Colourbox.com