Stipend tildelt ung forsker på verdens diabetesdag

AstraZeneca og Norsk endokrinologisk forening utlyste forskningsstipend på NOK 75.000 for å stimulere klinisk forskning innen terapiområdet diabetes med søknadsfrist 28.9.2019.
Prisvinnere AstraZeneca 2019. Fra høyre veileder Prof Trond Jensen, stipendmottaker Rasmus Carlsen og daglig leder AstraZeneca Norge, Elisabeth Ohlsson. Foto: Pedro Kringen AstraZeneca
Prisvinnere AstraZeneca 2019. Fra høyre veileder Prof Trond Jensen, stipendmottaker Rasmus Carlsen og daglig leder AstraZeneca Norge, Elisabeth Ohlsson. Foto: Pedro Kringen AstraZeneca

I alt innkom 5 søknader. Stipendet ble tildelt Rasmus Carlsen: Magnesium and hyperglycemia after kidney transplantation: A new target for treatment? Prosjektet som har som mål å undersøke om insulinfølsomhet og insulinrespons er forskjellig hos transplanterte med høy versus lav magnesium. Bildet er fra utdelingen 14.11.19. Fra høyre veileder Prof Trond Jensen, stipendmottaker Rasmus Carlsen og daglig leder AstraZeneca Norge, Elisabeth Ohlsson.