Norsk endokrinologisk forening

2019

Utlysning av forskningsstipend

AstraZeneca og Norsk Endokrinologisk Forening ønsker både unge lovende og etablerte forskere velkomne til å søke om forskningsstipend på NOK 75 000 innen diabetes.
22. april 2019

Angående innhold i søknaden, se vedlegg. Gjennomgang av søknadene utføres av en uavhengig komite oppnevnt av Norsk Endokrinologisk Forening. Vinner annonseres på diabetesdagen 14 nov 2019.

Kontaktpersoner: Eystein S Husebye, leder NEF, tlf 994 04 788, Atle Egeland, medisinsk rådgiver AstraZeneca, tlf 951 92