Forskningsmidler Novo Nordisk

Novo Nordisk Fonden utlyser forskningsmidler innen endokrinologi og metabolisme, med søknadsfrist 2. juni 2022.