Norsk endokrinologisk forening

2022

Jodtabletter som atomberedskap

Helsedirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har gitt utfyllende informasjon til kommunene om jodtabletter som atomberedskap. Norsk Endokrinologisk Forening stiller seg bak disse.
17. mars 2022