Jodtabletter som atomberedskap

Helsedirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har gitt utfyllende informasjon til kommunene om jodtabletter som atomberedskap. Norsk Endokrinologisk Forening stiller seg bak disse.