Norsk endokrinologisk forening

2022

Samarbeidsmøte pankreas- og øycelletransplantasjon

OUS inviterer til samarbeidsmøte 3. februar med tema Pankreas - og øycelletransplantasjon.
5. januar 2022

Avhengig av smittesituasjonen blir møtet hybrid eller heldigitalt. Program vedlagt. 

Påmelding innan 25. januar til koordinerende sykepleier nyretransplantasjon Kjersti Lønning (e-mail: klonning@ous-hf.no) som vil vite om du kommer fysisk (dersom det er mulig) eller vil delta digitalt.