Søke midler til diabetesforskning? Frist 1. sept.

Johan Selmer Kvanes' legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke lyser ut midler til ett eller flere forskningsprosjekter vedrørende diabetes. Det kan utdeles totalt kr 540 000 fra legatet. Pengene skal benyttes som drifts- eller lønnsmidler.