Stipendutdeling Astra Zeneca

Årets Astra Zeneca forskningsstipend for diabetes tildeles Sindre Lee-Ødegård for prosjektet «Proteomic profiling as a tool for precision medicine in diabetes».
Prisutdeling

Midlene skal benyttes til å gjennomføre proteom-kartlegging hos 60 personer med risiko for type 2 diabetes med mål om å forbedre patofysiologisk forståelse, risiko-stratifisering og identifikasjon av mulige nye behandlingsmål/intervensjonsmuligheter.
Prosjektet fremstår å være gjennomførbart, hvor søker kommer fra et faglig sterkt miljø og har en solid publikasjonsliste. Tematisk tilhører prosjektet et spennende felt innen presisjonsmedisin, med potensiale for nye funn som på sikt kan ha klinisk nytte.

Norsk Endokrinologisk Forening gratulerer!