Ukraina

Norsk Endokrinologisk Forening stiller seg bak ESE og Dnlf sine støtteerklæringer til Ukraina.
due