Endelig program Vintermøtet 2024

Vedlagt endelig program Vintermøtet 2024.
Tromsø