Forskningsstipend

Som annonsert på årets Vintermøte, utlyser Norsk Endokrinologisk Forening et forskningsstipend på NOK 75 000 tiltenkt klinisk forskning innen diabetes, finansiert av Astra Zeneca. Søknadsfrist 1. oktober. Se vedlagte utlysning
Forskerspire