Reisestipend EndoBridge

Norsk Endokrinologisk Forening vil som i fjor dekke reise/opphold for en LIS i endokrinologi på EndoBridge 17.-20. oktober i Antalya, parallelt med at ECCE (Early Career Clinical Endocrinology) dekker deltageravgift. Stipendmottaker forventes å bidra til et innlegg i Indremedisineren i etterkant. Begrunnet søknad sendes sekretær asne.bakke@sus.no med kopi leder trine.finnes@sykehuset-innlandet.no innen TBA
Logo EndoBridge