Reisestipend EYES

European Society of Endocrinology (ESE) Young Endocrinologists and Scientists (EYES) sitt årlige møte i Helsinki 6.-8. september i år. Norsk Endokrinologisk Forening lyser herved ut to reisestipend a kr 10 000 til LIS i endokrinologi. Begrunnet søknad sendes sekretær asne.bakke@sus.no med kopi leder trine.finnes@sykehuset-innlandet.no innen TBA
Logo EYES