Norsk endokrinologisk forening

For medlemmer

European Society of Endocrinology

Medlemsskap i ESE
1. september 2015

Norsk Endokrinologisk Forening er tilsluttet European Society of Endocrinology (ESE) og er medlem i ESE Council of Affiliated Societies (ECAS).

I samfunnets interesse, er ESEs mål å organisere konferanser og utdanningsprogrammer, å stimulere til forskning og å øke forståelsen for endokrinologisk problemstillinger blant folk flest og hos helsemyndighetene.

ECAS står samlet som et talerør for de nasjonale endokrinologiske selskaper i Europa.

Medlemskap i ESE har flere fordeler:

  • Elektronisk tilgang til selskapets fem tidskrifter, inklusive European Journal of Endocrinology
  • Redusert deltageravgift til European Congress of Endocrinology (ECE)
  • Mulighet til å søke ulike stipendier
  • Regelmessig nyhetsoppdateringer på e-post
  • Eksklusiv tilgang til internasjonale nettverk for endokrinologer 

For ytterligere informasjon om medlemskap, se foreningens nettside: www.ese-hormones.org/membership