Norsk endokrinologisk forening

For medlemmer

Hvordan bli medlem

3. februar 2012

For LIS i endokrinologi og endokrinologer mottar Norsk Endokrinologisk Forening en årlig overføring fra Legeforeningen. Man er da automatisk medlem i Norsk Selskap for Endokrinologi og trenger da ikke betale ytterligere kontingent til Norsk Endokrinologisk Selskap (NEF). Sjekk på Min side på legeforeningen.no om du er registrert under NEF som forening.

De som ønsker å være medlem i Norsk Endokrinologisk Selskap (og som ikke er tilknyttet Norsk Endokrinologisk Forening gjennom Den norske legeforening) kan innbetale kontingent for 2 år kr 200,- til selskapets kontonr 8230.01.65954

Adr: Norsk selskap for Endokrinologi v/overlege A.Jørgensen,

Seksjon for spesialisert endokrinologi, Rikshospitalet

Oslo Universitetssykehus

PB 4950 Nydalen

0424 Oslo