Norsk Selskap for Endokrinologis reisestipend

Dette er et reisestipend som kan søkes av medlemmer i Norsk Selskap for Endokrinologi. Det deles ut årlig og gis for å styrke endokrinologien i Norge. Se vedlegg for statutter.