Mandat interessegrupper

Norsk Endokrinologisk forening besluttet ved årsmøtet 2021 å opprette fem fagspesifikke interessegrupper. Les mer om disse gruppene, oppgaver og oppnevning til gruppene i mandatet.