Norsk endokrinologisk forening

Interessegrupper

Mandat interessegrupper

Norsk Endokrinologisk forening besluttet ved årsmøtet 2021 å opprette fem fagspesifikke interessegrupper. Les mer om disse gruppene, oppgaver og oppnevning til gruppene i mandatet.
20. desember 2021