Søknadsskjema for godkjenning og attestering av utenlandskurs

Her finner du søknadsskjemaer for å få godkjent utenlandskurs og skjema for å få attestert deltagelse på utenlandskurs.

Det forutsettes at samarbeidet med utenlandsk utdanningsinstitusjon skjer gjennom det etablerte fagmiljøet (spesialitetskomité/fagmedisinsk forening) og ikke etter initiativ fra enkeltleger.