Utenlands kurs/kongresser

For spesialister i allmennmedisin kan det godkjennes internasjonalt etablerte og anerkjente forhåndsvurderte kongresser m.v. Dette er normalt faste, periodiske arrangementer, arrangert av internasjonale legeorganisasjoner hvor Norge er representert.

Når det gjelder arrangering av fellesturer, skal legemiddel- eller utstyrsindustrien ikke være innblandet i turen.

Forhåndsgodkjente kongresser

Spesialitetskomiteen i allmennmedisin vedtok 23.1.2018:

  • Nordisk kongress i allmennmedisin (NCGP), alle Wonca kongresser og kongresser fra American Academy of Family Physicians (AAFP) er forhåndsgodkjent for etterutdanningen i allmennmedisin.
  • Nordisk kongress i allmennmedisin og kongresser arrangert av Wonca Europe er også godkjent for videreutdanningen.

Deltakelse i minst seks kurstimer forutsettes. Deltakelse må dokumenteres med kursbevis og i tillegg  må oppmøte attesteres på fastsatt skjema.

Kurs som ikke er forhåndsgodkjent kan enkelte ganger aksepteres.  Man må da på forhånd søke om godkjenning av kurset fra spesialistkomiteen.   

Ved spørsmål om listen kontakt Utdanningsseksjonen/medisinsk fagavdeling v/ Elin Stangeland tlf 417 01 125.