Norsk forening for allmennmedisin

Kurs

Utenlands kurs/kongresser

19. september 2018

For spesialister i allmennmedisin kan det godkjennes internasjonalt etablerte og anerkjente forhåndsvurderte kongresser m.v. Dette er normalt faste, periodiske arrangementer, arrangert av internasjonale legeorganisasjoner hvor Norge er representert.

Når det gjelder arrangering av fellesturer, skal legemiddel- eller utstyrsindustrien ikke være innblandet i turen.

Forhåndsgodkjenning: Alle Wonca kongresser, Nordisk kongress i allmennmedisin og AAFP er forhåndsgodkjent for etterutdanningen i allmennmedisin. Nordisk kongress og Wonca Europe er også godkjent for videreutdanningen.

Wonca kongresser finnes her.

Nordisk kongress 2021 finnes her. 

AAFP kongresser finnes her

Deltakelse i minst seks kurstimer forutsettes. Kurstimene må attesteres på fastsatt skjema.

Ved spørsmål om listen kontakt Utdanningsseksjonen/medisinsk fagavdeling v/ Elin Stangeland tlf 417 01 125.

Refusjon