Internasjonalt arbeid

NFA sitt internasjonale arbeid er i stor grad forankret hos våre nordiske fagmedisinske søsterorganisasjoner og hos verdens allmennmedisinske forening WONCA med underliggende enheter. Allmennmedisin som fag er forankret i førstelinjen. Utviklingsarbeid og forskning foregår ute i tjenestene, tilknyttet universitetenes allmennmedisinske institutter og forskningsenheter og ved forskjellige kompetansesentre. Spesialiteten i allmennmedisin er godt etablert i Norden og land som Nederland og Storbritannia. Samarbeidet med disse er viktig for å utvikle faget og tjenestene, lære av hverandre og vise land med svak primærhelsetjeneste hva allmennmedisinen kan bidra med.

Allmennlegeforeningen samarbeider med yrkesforeningen UEMO, og legeforeningen har mange internasjonale aktiviteter bl.a. opp mot CPME (The Standing Committee of European Doctors) og WMA (World Medical Association). Dette samarbeidet er i omtalt annetsteds på legeforeningens hjemmesider.