Norsk forening for allmennmedisin er en fagmedisinsk forening. NFA arbeider med å utvikle faget allmennmedisin. Det omfatter fagets verdigrunnlag og etikk, grunn-, videre- og etterutdanning, kvalitetsutvikling og forskning. Organisasjonen har mange ledd. Løpende arbeid foregår først og fremst i NFA-styret, Underutvalg og Faggrupper. Alle legeforeningens medlemmer kan tegne medlemsskap i NFA, fastleger og spesialister i allmennmedisin tilmeldes automatisk.

NFA samarbeider med Allmennlegeforeningen (AF), som er allmennlegenes yrkesforening. Allmennlegeforeningen arbeider for gode rammebetingelser for allmennmedisinsk arbeid, bl.a. lønns- og arbeidsvilkår og arbeid med organisering, prioritering og ressursfordeling i helsetjenesten.