Norsk forening for allmennmedisin

Om NFA

Norsk forening for allmennmedisin er en fagmedisinsk forening. NFA arbeider med å utvikle faget allmennmedisin, herunder grunn-, videre- og etterutdanning, forskning, kvalitetsutvikling og etikk. Organisasjonen har mange ledd; beskrevet nærmere på hjemmesiden. Alle medlemmer av Dnlf kan være medlem av NFA. Spesialister i allmennmedisin og fastleger tilmeldes automatisk.

NFA samarbeider med Allmennlegeforeningen (AF), som er allmennlegenes yrkesforening. AFs oppgave er å arbeide for gode rammebetingelser for allmennmedisinsk arbeid, bl.a. lønns- og arbeidsvilkår og arbeid med organisering, prioritering og ressursfordeling i helsetjenesten.

Kontakt oss:

Norsk forening for allmennmedisin

Akersgata 2,
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon 23 10 90 00
Faks 23 10 90 10
E-post: nfa@nfa.legeforeningen.no

Foretaksnummer: 990992142 

Bankkonto: 8101 47 76834