Allmennmedisinsk klassifikasjonsutvalg

Klassifikasjonsutvalget skal i nært samarbeid med NFA-styret, Forskningsutvalget og Kvalitetsutvalget arbeide for å fremme allmennmedisinske kode- og klassifikasjonssystemer for bruk i praksis, kvalitetsutvikling og forskning. Utvalget skal delta i kode- og klassifikasjonsarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Klassifikasjonsutvalget (tidligere kalt AKU) består av 2 medlemmer (leder og nestleder) og 2 varamedlemmer. Alle velges av NFA-årsmøtet.

Leder og nestleder deltar på allmennmedisinsk internasjonalt kontaktmøte. Klassifikasjonsutvalgets internasjonale navn er: The  Norwegian Committee on Classification in General Practice (NCC), a Board in Norwegian College of General Practice.  
 

Medlemmer i klassifikasjonsutvalget 2022-2024

Utvalget velges på NFA årsmøte i partallsår og fungerer i to år fra og med 1. september samme år.