Norsk forening for allmennmedisin

Underutvalg

AKU - Allmennmedisinsk klassifikasjonsutvalg

AKU skal i nært samarbeid med styret, AFU og KUP arbeide for å fremme allmennmedisinsk kode- og klassifikasjonssystemer for bruk i praksis, kvalitetsutvikling og forskning. Utvalget skal delta i kode- og klassifikasjonsarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

AKU består av 2 medlemmer (leder og nestleder) og 2 varamedlemmer. Alle velges av årsmøtet.
 
AKUs leder og nestleder deltar på allmennmedisinsk internasjonalt kontaktmøte.
 
AKUs internasjonale navn er:  The  Norwegian Committee on Classification in General Practice, A Board in NCGP med forkortelse NCC.   
 
Retningslinjer og budsjett for utvalgets drift vedtas av årsmøtet.

 

Medlemmer i AKU 2020-2022

AKUs sammensetning 1. september 2020-31. august 2022, valgt under NFAs årsmøte 2020.

  • Leder Bjørn Gjelsvik
  • Medlem Øystein Hetlevik
  • Medlem Øyvind Stople Sivertsen