Underutvalg

NFA har seks faste underutvalg, disse velges på årsmøtet.