Underutvalg

NFA har fem faste underutvalg, disse velges på årsmøtet.