FAUNA

Fagutvalg for allmennleger i spesialisering (FAUNA) er et utvalg i NFA og representerer leger i spesialistutdanning i arbeidet for å utvikle faget allmennmedisin.

FAUNA velges på NFA årsmøte i partallsår og fungerer i to år.  

Medlemmer av FAUNA fra 1/9 2022 til 31/8 2024
Leder: Katrina Tibballs
Medlem: Atal Faizi     
Medlem: Renate Graue   
NFA-styrets representant: Øyvind Stople Sivertsen 

FAUNA skal ikke forveksles med ALIS-utvalget, som er yrkesorganisasjonen for leger i spesialistutdanning i allmennmedisin. ALIS-utvalget arbeider for gode rammebetingelser, herunder lønns- og arbeidsvilkår og arbeid med organisering, prioritering og ressursfordeling i helsetjenesten.