Honorarutvalg

Honorarutvalget foreslår for årsmøtet satser for honorarer og utgiftskompensasjon for styrets medlemmer. Honorarutvalget legger frem sine forslag på ordinært årsmøte hvert år. Honorarutvalgets medlemmer kan ikke sitte i styret.

Medlemmer 2022 - 2024

Utvalget velges på NFA årsmøte i partallsår og fungerer i to år fra 1. september samme år.  

Leder: Rune Burkeland-Matre
Medlem: Martin Chapman
Medlem: Ole Edvard Strand