Norsk forening for allmennmedisin

Underutvalg

Honorarutvalg

Etter forslag fra valgkomitéen velger årsmøtet i partallsår et honorarutvalg bestående av tre medlemmer. Honorarutvalget skal foreslå for årsmøtet satser for honorarer og utgiftskompensasjon for styrets medlemmer. Honorarutvalget legger frem sine forslag på ordinært årsmøte hvert år. Honorarutvalgets medlemmer kan ikke sitte i styret.

Medlemmer 2020 - 2022

Leder Børge Winther

Medlem Martin Chapman

Medlem Trond Egil Hansen