Astma og KOLS

Referansegruppen ønsker å bedre oppfølgingen av pasienter med tungpust i allmennpraksis. Spesielt fokus på astma, allergi, kols og røykeavvenning.
Lunge

Gruppen gjør dette gjennom kurs, utarbeidelse av veiledere tilpasset allmennpraksis og utarbeidelse av undervisningsmateriell. Oppfølging og oppdatering av dette må gjøres jevnlig.

Gruppen støtter opp om forskning i allmennpraksis, og flere av medlemmene er ansatt som forskere. Gruppen bidrar gjerne til relevante høringsuttalelser og til hjelp med utarbeidelse av kurs tilpasset allmennpraksis.

Gruppen står bak den siste astmaveilederen og har jobbet  med en kolsveileder.

Gruppen samarbeider med "Lunger i praksis" (www.lungeripraksis.no og www.facebook.com/lungeripraksis)

Medlemmer: 

Geir Einar Sjaastad (spesialist i allmennmedisin, fastlege Holter Legekontor, Nannestad) Leder

Anders Østrem (spesialist i allmennmedisin, fastlege Gransdalen Legensenter, Oslo)

Jørn Ossum (spesialist i allmennmedisin, fastlege Flattum Legesenter, Hønefoss)

Kristian Jong Høines (spesialist i allmennmedisin, fastlege Tananger Legesenter, Sandnes)

Anita Jakobsen (spesialist i allmennmedisin, fastlege, Kanebogen Legesenter, Harstad)

Knut Weisser Lind (spesialist i allmennmedisin, fastlege, Kanebogen Legesenter, Harstad)

Beraki Ghezai (spesialist i allmennmedisin, fastlege Løvenstadtunet Legesenter, Rælingen)

Arnulf Langhammer (Professor NTNU, spesialist i allmennmedisin, fastlege Høvdinggården Legekontor, Steinkjer)

Jon Arild Aarskog (fastlege Activia Legesenter, Elverum)

Hasse Melbye (Professor, Forskningsleder Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE, Universitetet i Tromsø)

Navnit Rattan